Відеоспостереження для ресторану, кафе, магазину

Сучасні ресторани, кафе та магазини являють собою добре налагоджений функціональний механізм, який має свою специфічну структуру і унікальну функціональність.

Широкий асортимент надаваних послуг і приготовлених страв, а також значна кількість відвідувачів і, відповідно, обіг великої кількості готівкових коштів – все це об’єктивно являється основоположним фактором для встановлення системи відеоспостереження.

Як правило, найбільшу зацікавленість у встановленні системи відеоспостереження виявляє безпосередньо власник, або керівник магазину, кафе, ресторану з ціллю забезпечити повноцінний моніторинг приміщень, поведінки відвідувачів, або співробітників.

Практика показує, що в кафе, магазинах і ресторанах виникають ситуації отримання неправомірної вигоди працівниками, що в кінцевому рахунку завдає значного економічного та морального збитку власнику закладу.

Об’єктивність існуючої інформації, отриманої за допомогою систем відеоспостереження, дозволить розкрити схеми шахрайства легко із однозначним результатом, при тому що це може стосуватись важких спірних ситуацій, або ж поточних непорозумінь.

Як приклад, можна навести типовий випадок, коли п’яна компанія влаштовує безлад, а потім відмовляється від відшкодування завданих збитків. Тут Вам допоможуть записи з відеокамер, які однозначно викриють хуліганів.

Потенційно позитивний ефект від впровадження систем відеоспостереження також проявляється у зменшені кількості виникаючих конфліктних ситуацій та підвищенні безпеки робочих місць співробітників закладу.

З точки зору можливостей застосування тої чи іншої системи відеоспостереження із урахуванням специфіки діяльності кафе, магазину, ресторану, то вибір, в даному випадку, однозначний на користь систем ІР-відеоспостереження, оскільки такі системи найбільш повно задовольняють потреби даних закладів. Наприклад, ІР-відеокамерам характерне більш високе розширення, тобто картинка буде більш чіткою, комутація відеокамер відбувається безпосередньо через локальну мережу, а вся інформація може зберігатись віддалено і доступ до неї може бути локальним, віддаленим, або ж у режимі реального часу. В будь-якому випадку, вибір конкретного обладнання буде здійснюватись після огляду закладу у відповідності з виявленими технічними особливостями приміщення.

© 2005 - 2021 CallService