Кризис-менеджеру

1. Автоматизація бізнес процесів:

  • формування оптимальної структури компанії;
  • грамотний розподіл обов’язків між співробітниками;
  • організація ефективного обміну інформацією між підрозділами;
  • скорочення витрат і втрати часу;
  • збільшення прибутковості компанії і інше.

2. Впровадження сучасних систем звітності:

  • можливість планування, організація роботи з клієнтами (CRM, ERP и ін.) на базі програми «1С: Підприємство» і іншого програмного забезпечення з відкритим кодом (Open Source).

3. Ефективна система обміну даними:

  • система дозволяє ефективно обмінюватись інформацією як всередині компанії, так і з віддаленими структурами/працівниками.

4. Оптимізація поточних витрат:

  • зменшення витрат на телефонію;
  • вибір оптимальної системи сервісного обслуговування підприємства;
  • аутсорсинг персоналу и т.п.

5. Удосконалення механізму ведення бухгалтерської (податкової) електронної звітності, обліку.

© 2005 - 2021 CallService